Advokatfirman Peter Edlund AB

 

Advokatfirman Peter Edlund AB

tel  031-137015

phone +46 31 137015

mobil 0708-291045

mobile +46 708 291045

advokatedlund@telia.com

Vasaplatsen 7A

SE-411 26 Göteborg

SWEDEN

Advokatfirman Peter Edlund AB är en liten advokatbyrå på Vasaplatsen i hjärtat av Göteborg.


Ekobrottmål


Min inriktning är att som privat eller offentlig försvarare företräda personer som är misstänkta för ekobrott.


Med ekobrott avses vanligtvis brott med koppling till näringsverksamhet, såsom bokföringsbrott och skattebrott.


Även ekonomiska brott i vid mening hamnar under denna rubrik, såsom bedrägerier, trolöshet mot huvudman, IT-relaterad brottslighet, penningtvätt och miljöbrott.


Med min bakgrund som ekonom och auktoriserad revisor har byrån goda insikter i ekonomiska och skatterättsliga förhållanden, kunskaper som ofta är av avgörande betydelse för att kunna ge ett fullgott försvar.
Byråns övergripande målsättning är hög tillgänglighet per telefon och mejl.


Välkommen!


Peter Edlund

Advokat

Advokatfirman Peter Edlund AB

tel  031-137015

phone +46 31 137015

mobil 0708-291045

mobile +46 708 291045

advokatedlund@telia.com

Vasaplatsen 7A

SE-411 26 Göteborg

SWEDEN